Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Nêu nhận xét về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc.

Giải bài tập bài 2 trang 97 SGK Địa lí 11

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Nêu nhận xét về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích bảng số liệu

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Nhìn chung cả giai đoạn 185 -2004: sản lượng các loại nông sản đều tăng và có thứ hạng cao trên thế giới

+ Lương thực tăng khá nhanh 339,8 triệu tấn lên 422,5 triệu tấn và đứng hàng đầu trên thế giới.

+ Bông tăng từ 4,1triệu tấnlên 5,7 triệu tấn, đứng đầu trên thế giới.

+ Lạc tăng từ 6,6 triệu tấn lên 14,3 triệu tấn và sản lượng cao nhất thế giới.

+ Mía tăng từ 58,7 triệu tấn lên 93,2 triệu tấn và đứng thứ 3 thế giới.

+ Thịt lợn tăng nhanh nhất, tăng 47 triệu tấn trong 21 năm và hiện nay có sản lượng lớn nhất.

+ Tương bò và cừu cũng tăng lên và đạt thứ hạng cao: bò đạt 6,7 triệu tấn, xếp thứ 3 và cừu đạt 4 triệu tấn và đạt vị trí hàng đầu.

- Tuy nhiên từ 1995 - 2000 sản lượng của một số nông sản giảm như: lương thực, bông, mía.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close