Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 27, hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

- Ngành chế biến sản phẩm trồng trọt:

+ Gồm: xay xát, đường mía, chè, cà phê, rượu bia nước ngọt. Phân bố hầu như ở tất cả các vùng kinh tế cũng như các đô thị lớn (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đông bằng sông Cửu long, đồng bằng sông Hồng, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung).

+ Nguyên nhân: nước ta có cơ cấu sản phẩm trồng trọt khá đa dạng, mỗi vùng đều có thế mạnh cây trồng riêng nên đều phát triển ngành chế biến các sản phẩm thế mạnh của vùng đó (cà phê ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, xay xát ở 2 vùng trọng điểm lương thực là đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, chè ở Trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên…).

- Ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi:

+ Sữa và sản phẩm từ sữa, thịt và sản phẩm từ thịt phân bố chủ yếu ở các đô thị lớn, các thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh).

+ Nguyên nhân: Đây là những khu vực đông dân, đời sống cao nên nhu cầu sản phẩm từ thịt và sữa lớn.

- Chế biến sản phẩm thủy, hải sản:

+ Phân bố ở các tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

+ Nguyên nhân: đây là những vùng có ngành đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản phát triển mạnh nhất cả nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close