Du lịch

Tài nguyên du lịch bao gồm 2 nhóm: Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên nhân văn.

Quảng cáo

2. Du lịch:

a. Tài nguyên du lịch

- Rất phong phú và đa dạng gồm 2 nhóm:

+ Tài nguyên tự nhiên: địa hình, khí hậu, nước, sinh vật...

+ Tài nguyên nhân văn: di tích, lễ hội, tài nguyên khác...

Hình 31.4. Các loại tài nguyên du lịch của nước ta

 

Hình 31.5.Du lịch

b) Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu

Hình 31.6. Số lượt khách và doanh thu từ du lịch của nước ta

- Ngành du lịch được ra đời từ những năm 60 của TK XX.

- Được phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 cho đến nay.

- Cả nước có 3 vùng du lịch:

+ Vùng du lịch Bắc Bộ: 28 tỉnh (từ Hà Giang-Hà Tĩnh).

+ Vùng du lịch Bắc Trung Bộ: 6 tỉnh (từ Quảng Bình-Quãng Ngãi)

+ Vùng du lịch Nam Trung Bộ & Nam Bộ: 29 tỉnh, thành phố còn lại.

- Các trung tâm du lịch lớn nhất nước (quốc gia): Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. HCM.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài