Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau

Giải bài tập Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Điền các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu

Xu hướng chuyển dịch

Ngành kinh tế

 

Thành phần kinh tế

 

Lãnh thổ kinh tế

 

Lời giải chi tiết

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

 

Cơ cấu

Xu hướng chuyển dịch

Ngành kinh tế

- Giảm tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp

-Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

Thành phần kinh tế

- Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

- Kinh tế tư nhân có xu hướng tăng tỉ trọng.

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Lãnh thổ kinh tế

- Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, các vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.

- Cả nước hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm : miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

- Việc phát huy thế mạnh từng vùng nhằm thu hút đầu tư đã dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng.

 loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close