Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 2 iLearn Smart Start - Đề số 1

Odd one out. Match. Look, read and write T (True) or F (False). Reorder the words to make correct sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Odd one out.

1.  

A. shorts

B. dress

C. clothes

D. pants

2. 

A. eraser

B. ruler

C. pencil case

D. spell

3.

A. town

B. zoo

C. park

D. playground

4.

A. bus

B. socks

C. plane

D. boat

II. Match.

 

III. Look, read and write T (True) or F (False). 

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. your/ Is/ T-shirt/ this

______________________________________?

2. eraser/ Pick/ your/ up

______________________________________.

3. on/ I/ songs/ Monday/ sing

______________________________________.

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. Odd one out.

1. C

2. D

3. A

4. B

II. Match.

1 - C

2 - D

3 - B

4 - E

5 - A

III. Look, read and write T (True) or F (False).

1. F

2. T

3. T

4. F

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. Is this your T-shirt?

2. Pick up your eraser.

3. I sing songs on Monday.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Odd one out.

(Chọn từ khác loại.)

1.  C

shorts (n): quần đùi

dress (n): đầm/váy liền

clothes (n): trang phục

pants (n): quần

Giải thích: Đáp án C là danh từ chỉ quần áo nói chung, các phương án còn lại đều là những danh từ chỉ loại trang phục cụ thể nào đó.

2. D

eraser (n): cục tẩy/gôm

ruler (n): cái thước kẻ

pencil case (n): túi/hộp đựng bút

spell (v): đánh vần

Giải thích: Đáp án D là động từ trong khi những phương án còn lại đều là danh từ.

3. A

town (n): thị trấn

zoo (n): vườn thú

park (n): công viên

playground (n): sân chơi

Giải thích: Đáp án A là danh từ chỉ địa điểm chung, phạm vi lớn hơn tất cả các phương án còn lại.

4. B

bus (n): xe buýt

socks (n): tất

plane (n): máy bay

boat (n): thuyền

Giải thích: Đáp án B là danh từ chỉ một loại trang phục, các phương án còn lại đều chỉ các loại phương tiện di chuyển.

II. Match.

(Nối.)

1 – C

Dress (n): váy/đầm liền

2 – D

Motorbike (n): xe máy

3 – B

Hat (n): cái mũ

4 – E

Beach (n) : bãi biển

5 – A

Sunday: Chủ Nhật

III. Look, read and write T (True) or F (False).

(Nhìn, đọc và viết T hoặc F.)

1.

Can you see the boat? (Bạn có thể thấy con thuyền không?)

Yes, I can. (Mình có thể. )

=> F

Sửa: Can you see the plane? (Bạn có thể thấy cái máy bay không?)

Yes, I can. (Mình có thể.)

2.

What day is it today? (Hôm nay là thứ mấy?)

It’s Thursday. (Là thứ Năm.)

=> T

3.

I can draw pictures. (Mình có thể vẽ tranh.)

=> T

4. These are my shoes. (Đây là đôi giày của mình.)

=> F

Sửa: These are my socks. (Đây là đôi tất của mình.)

IV. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. Is this your T-shirt? (Đây là cái áo phông của cậu phải không?)

2. Pick up your eraser. (Hãy nhặt cục tẩy/gôm của cậu lên kìa .)

3. I sing songs on Monday. (Mình hát những bài hát vào ngày thứ Hai.) 

Quảng cáo
close