Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 2 English Discover - Đề số 2

Tải về

Match. Complete sentences with the suitable words. Reorder the words to make correct sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

I. Match.

 

II. Complete sentences with the suitable words.  

Wave          in         I’ve          It’s            How

1. She’s ______ the bathroom.

2. ______ many balls?

3. ______ an orange train.

4. ______ got big nose.

5. ______ your arms.

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. your/ Touch/ toes  

______________________________.

2. granny/ Where’s/ my   

______________________________?

3. bike/ It’s/ a  

______________________________.

-------------------THE END-----------------

Câu 2

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. Look and match. 

1. Arm

2. Nose

3. Kite

4. Fish

5. Clap

II. Complete sentences with the suitable words. 

1. She’s in the bathroom.

2. How many balls?

3. It’s an orange train.

4. I’ve got big nose.

5. Wave your arms.

III. Reorder the words to make correct sentences.

1. Touch your toes.

2. Where’s my granny?    

3. It’s a bike.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and match. 

(Nhìn và nối.)  

1. Arm (n): cánh tay

2. Nose (n): cái mũi

3. Kite (n): Con diều

4. Fish (n): Con cá

5. Clap (v): vỗ tay

II. Complete sentences with the suitable words. 

(Hoàn thành các câu với những từ cho sẵn.)

1. She’s in the bathroom. (Cô ấy ở trong phòng tắm.)

2. How many balls? (Có bao nhiêu quả bóng vậy?)

3. It’s an orange train. (Đó là một cái tàu hỏa màu cam.)

4. I’ve got big nose. (Tôi có một chiếc mũi to.)

5. Wave your arms. (Vẫy tay đi nào.)

III. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.)

1. Touch your toes. (Hãy chạm vào những ngón chân của bạn.)

2. Where’s my granny? (Bà của mình đâu rồi?)    

3. It’s a bike. (Đó là một cái xe đạp.)

Tải về

Quảng cáo
close