Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 9 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (3,0 điểm). Nội dung cơ bản của "Bộ luật Hồng Đức" là gì?

Câu 2 (7,0 điểm). Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ và rút ra nhận xét?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Nội dung cơ bản của "Bộ luật Hồng Đức" là:

- Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc.

- Bộ luật có những điều bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Bộ luật bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Câu 2:

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ:

Nhận xét:

- Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh dần nhất là đến thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497), nhà nước được tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ.

- Đây là một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền mạnh, mọi quyền hành đến tập trung vào triều đình, đứng đầu là vua. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội.

- Giúp vua có các quan lại đại thần, ở triều đình có 6 bộ, ngoài ra còn có một số cơ quan chuyên môn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close