Dân cư Nhật Bản

Nhật Bản là nước đông dân, phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.

Quảng cáo

II. Dân cư

-         Đông dân với 126,3 triệu người năm 2015.

-         Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp và giảm.

-         Kết cấu dân số già. Tuổi thọ trung bình: 84 tuổi

-         Người lao động cần cù, tự giác và tích cực.

-         Chú trọng đầu tư cho giáo dục.

-         Dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở ven bờ Thái Bình Dương và các đô thị lớn.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài