Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Nguyên nhân:

- Khủng hoảng kinh tế thừa do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận năm 1924 - 1929.

- Cùng với đó là chủ nghĩa tư bản phát triển quá mức.

Mục b

b) Hậu quả:

- Tàn phá nặng nề kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhân dân đói khổ, hàng chục triệu người thất nghiệp.

- Nhiều nông dân mất đất do hậu quả nặng nề của cuộc Đại khủng hoảng đã phải chật vật đi làm thuê để kiểm sống 

* Tác động đối với nước Đức:

- Khủng hoảng tán phá nghiệm trọng trong nước.

- Giai cấp tư sản đưa Hít-le lên nắm chính quyền. Ngày 30/1/1933, Hít-le lên làm thủ tướng và sau đó biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh.

Sơ đồ so sánh sự phát triển của sản xuất thép giữa Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1931

ND chính

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó, đặc biệt đối với nước Đức.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close