Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Starting a conversation to offer help

(Bắt đầu một bài hội thoại để đề nghị giúp đỡ)

To start a conversation to help someone you don’t know, say:

(Để bắt đầu một bài hội thoại để giúp ai đó mà bạn không biết hãy nói:)

Hi, can I help you?

(Chào, tôi có thể giúp bạn không?)

Hello, do you need any help?

(Chào, bạn có cần giúp đỡ không?)

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Loigiaihay.com

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tải về

Quảng cáo
close