Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Ending a friendly conversation

(Kết thúc một cuộc trò chuyện thân thiện)

To end a friendly conversation, say:

(Để kết thúc một cuộc trò chuyện thân thiện, hãy nói:)

See you soon.

(Hẹn sớm gặp lại.)

Talk to you later.

(Nói chuyện với bạn sau nhé.)

Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)


Loigiaihay.com

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close