Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Passing your turn

(Chuyển lượt của em)


To pass your turn to someone after finishing speaking, say:

(Để chuyển lượt của em cho ai đó sau khi nói xong, hãy nói:)

How about you?

(Còn bạn thì sao?)

What do you think?

(Bạn nghĩ sao?)

Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Loigiaihay.com

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tải về

Quảng cáo
close