Quảng cáo
 • I. Di sản văn hóa

  Dựa vào thông tin trong mục a em hiểu thế nào là di sản văn hóa. Nêu ý nghĩa của di sản văn hóa và lấy ví dụ để chứng minh cho từng ý nghĩa đó. Di sản văn hóa gồm những loại nào. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hóa. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa. Thảo luận và nêu ví dụ về từng loại di tích theo bảng xếp hạng ở trên.

  Xem lời giải
 • II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

  Bảo tồn di sản văn hóa là gì. Hãy phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.Lấy ví dụ minh họa. Phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Em hãy cho biết những có sở khoa học nào không được tuân thủ trong quá trình bảo tồn di sản Thung lũng En-bơ (Đức). Nêu một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thông qua sự kiện UNESCO ghi danh Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hãy cho biết

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • III. Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam

  Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr.32), em hãy xác định vị trí phân bố của một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam. Giới thiệu giá trị nổi bật của một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu (tự chọn). Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr.32) em hãy kể tên, xác định vị trí của một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam. Em hãy lựa chọn giới thiệu một di sản văn hóa vật thể tiêu biểu nhất. Thông qua một ví dụ cụ thể, giải thích vì sao các di sản được phân loại là di sản thiên nhiên/ di sản h

  Xem lời giải
 • Luyện tập và vận dụng - Chuyên đề 2

  Lập bảng thống kê về một số di sản tiêu biểu của Việt nam được UNESCO ghi danh theo gợi ý dưới đây. Ngoài các di sản đã được UNESSCO ghi danh, em hãy kể tên những di sản tiêu biểu khác ở địa phương em hoặc ở Việt Nam theo loại hình. Theo em, những di sản của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triến của đất nước và cộng đồng sinh sống ở vùng di sản. Nếu là đại diện cho học sinh Việt Nam giới thiệu về một di sản nổi tiếng của đất nước với bạn bè quốc tế, em sẽ chọn di sản nào.

  Xem lời giải