Quảng cáo
 • Bài 1 trang 87

  Một hộp có 4 cây bút xanh và 1 cây bút đen. Mạnh chọn ngẫu nhiên 2 cây bút từ hộp và thấy hai bút có cùng màu. Trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra, biến cố nào không xảy ra:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 85

  Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1 trang 81

  Một hộp có 5 quả bóng màu xanh và 4 quả mà đỏ. Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc hai quả bóng từ hộp, thấy chúng đều có màu đỏ. Trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra, biến cố nào không xảy ra.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 87

  Tổ 3 có 6 bạn Hà, Hiền, Hiệp, Hương, Hùng và Khánh. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn trong tổ. Hãy nêu tập hợp các kết quả làm cho mỗi biến cố sau xảy ra:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 85

  Trên tường có một đĩa hình tròn có cấu tạo đồng chất và cân đối (hình 3). Mật đĩa được chia thành 12 hình quạt bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 12. Hoàng quay đĩa quanh trục gắn ở trên tâm và quan sát xem khi dừng lại mũi tên chỉ vào ô số mấy. Tính xác suất của các biến cố sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 81

  Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Viết tập hợp các kết quả làm cho mỗi biến cố sau xảy ra:

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 87

  Một hộp có 4 lá thăm được đánh số 3; 5; 7; 9. Lấy ngẫu nhiên 2 lá thăm. Trong các biến cố sa, hãy chỉ ra biến cố nào là biến cố chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 85

  Một chiếc hộp kín có chứa 5 quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau được ghi lần lượt các số 5, 10, 15, 20, 25. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Tính xác suất của các biến cố sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 81

  Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối. Viết tập hợp các kết quả làm cho mỗi biến sau xảy ra:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 87

  Lúc đầu Hương có 2 tờ 5000 đồng và 3 tờ 10 000 đồng. Hương đánh rơi 2 tờ tiền. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo