Quảng cáo
 • Bài 1 trang 81

  Một hộp có 5 quả bóng màu xanh và 4 quả mà đỏ. Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc hai quả bóng từ hộp, thấy chúng đều có màu đỏ. Trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra, biến cố nào không xảy ra.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 81

  Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Viết tập hợp các kết quả làm cho mỗi biến cố sau xảy ra:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 81

  Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối. Viết tập hợp các kết quả làm cho mỗi biến sau xảy ra:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 81

  Một hộp có 100 tấm thẻ được in số lần lượt từ 1 đến 100. Lấy ra ngẫu nhiên hai thẻ từ hộp và quan sát số trên đó. Trong các biến cố sau, chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 81

  Hộp bút của Xuân có 5 đồ dùng học tập gồm 3 bút mực, 1 bút chì và 1 bút bi. Xuân lấy ra ba dụng cụ học tập từ hộp bút. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 81

  Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 82

  Mỗi quyển vở có giá 10 000 đồng, mỗi các bút bi có giá 6 000 đồng. Thái mua một vvài quyển vở và một vài cái bút. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.

  Xem chi tiết