Quảng cáo
 • Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

  1. Xác định giới hạn của vỏ địa lí ở lục địa và đại dương. So sánh sự khác nhau về giới hạn, chiều dày và thành phần cấu tạo giữa vỏ địa lí và vỏ Trái Đất. 2. Khái niệm quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí 3. Ví dụ về mối quan hệ qua lại, phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần tự nhiên trong vỏ địa lí...

  Xem lời giải
 • Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

  1. Thế nào là quy luật địa đới. 2. Trình bày khái niệm quy luật phi địa đới. Kể tên các vành đai đất và thực vật từ thấp lên cao ở sườn Tây dãy Cáp-ca. Giải thích vì sao thực vật và đất lại phân bố như vậy. So sánh sự khác nhau về vành đai thực vật ở hai sườn An-đét. Giải thích vì sao có sự khác nhau như vậy...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo