Quảng cáo
 • Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet

  Nhóm em đang cùng nhau làm một bài tập nhóm. Em được giao lập kế hoạch và phân công công việc cho cả nhóm. Có những cách nào để chia sẻ văn bản này cho các thành viên trong nhóm?

  Xem lời giải
 • Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

  Có ý kiến cho rằng "Ngày nay, tất cả mọi thông tin đều có thể tìm thấy trên Internet”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Theo em, tại sao khi cùng tìm thông tin về một vấn đề, nhưng có người sẽ tìm được rất nhanh và chính xác, có người thì không?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo