Cho bảng số liệu: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu:

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định biểu đồ thích hợp nhất: chú ý từ khóa "thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm".

=> Biểu đồ cột ghép.

- Cách vẽ:

+ Mỗi năm được thể hiện bằng 2 cột đặt sát nhau, lần lượt thể hiện giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

+ Ghi số liệu lên đỉnh cột (dựa vào bảng 9.5), chú giải, tên biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close