Giải bài tập 2 trang 175 SGK Địa lí 12

a) Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. b) Dựa vào bản đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và các kiến thức đã học, hãy cho biết:

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu:

 

Cả nước

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

2922,2

1679,5

71,9

5540,7

899,8

616,9

a) Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

b) Dựa vào bản đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và các kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Tại sao hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn?

- Thế mạnh này được thể hiện như thế nào trong tỉ trọng của hai vùng so với cả nước?

- Tại sao ở Trung du miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tỉ trọng thành phần.

- Sử dụng kĩ năng đọc - hiểu bản đồ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam.

Lời giải chi tiết

a) Tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu, bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên

b)

* Hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn vì:

- Địa hình: vùng đồi núi, cao nguyên với các đồng cỏ rộng thuận lợi chăn thả gia súc lớn (trâu, bò).

- Khí hậu thích hợp với điều kiện sinh trưởng của trâu, bò: vùng TDMNBB khí hậu lạnh phù hợp với điều kiện sống của trâu, ngược lại Tây Nguyên khí hậu nhiệt đới nắng nóng thuận lợi cho sự sinh trưởng của đàn bò.

- Người dân là đồng bào dân tộc ít người, cần cù chịu khó, có kinh nghiệm chăn thả gia súc lớn.

- Đáp ứng nhu cầu về phân bón, sức kéo cho người dân địa phương.

- Nhu cầu ngày càng lớn của thị trường và vùng lân cận về thịt, sữa (TDMNBB với thị trường lớn ở ĐBSH, Tây Nguyên với thị trường vùng ĐNB).

* Thế mạnh chăn nuôi trâu, bò của hai vùng được thể hiện trong tỉ trọng so với cả nước như sau:

- Về đàn trâu: tổng đàn trâu cả hai vùng chiếm tới 60% đàn trâu cả nước (TDMNBB là 57,5% và Tây Nguyên là 2,5%).

- Về đàn bò: tổng đàn bò hai vùng chiếm 27,3% đàn bò cả nước (TDMNBB là 16,2% và Tây Nguyên là 11,1%).

* TDMNBB trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì:

- TDMNBB có khí hậu lạnh vào mùa đông, trâu có khả năng chịu rét, ẩm ướt giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả.

- Tây Nguyên có khí hậu khô hạn, nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của bò.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close