Chính sách cai trị của nhà Minh

Tóm tắt mục 2. Chính sách cai trị của nhà Minh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Chính sách cai trị của nhà Minh:

- Về chính trị:

+ Thiết lập chính quyền thống trị trên cả nước.

+ Xoá bỏ quốc hiệu Đại Việt, đổi thành quận Giao Chỉ, sáp nhập Đại Việt vào Trung Quốc;

- Về kinh tế - xã hội:

+ Thi hành chính sách đồng hoá và bóc lột nhân dân tàn bạo.

+ Đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề.

+ Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc bán làm nô tì.

- Về văn hóa:

+ Cưỡng bức nhân dân phải bỏ phong tục tập quán của mình

+ Thiêu huỷ phần lớn sách quý của Đại Việt và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

Quân Minh bắt bớ, cướp bóc nhân dân ta (tranh vẽ)

ND chính

Những chính sách cai trị của nhà Minh: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close