Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới từ ngày 1 - 9 - 1939 đến đầu năm 1943

Tóm tắt mục 2. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1 - 9 - 1939 đến đầu năm 1943)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ 1-9-1939 đến đầu năm 1943)

- Ngày 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

- Trong giai đoạn này, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đánh chiếm hầu hết các nước châu Âu (trừ Anh và một vài nước trung lập). 

Quân Đức tiến vào Pari (1940)

- Ngày 22-6-1941, Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.

- Ở mặt trận châu Á - Thái Bình Dương, trong lúc Đức đang thắng thế ở châu Âu. Ngày 7-12-1941 Nhật tấn công hạm đổi Mĩ ở Trân Châu Cảng ( đảo Ha-oai).

- Ở Bắc Phi, tháng 9-1940, Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan rộng toàn thế giới.

- Tháng 1-1942, Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm đoàn kết và tập hợp lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (1939 - 1941)

ND chính

Diễn biến Chiến tranh thế giới thứ hai giai đoạn đầu: Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ 1-9-1939 đến đầu năm 1943).

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close