Hãy cho biết trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào có biểu hiện ở bảng 48.2. Hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có tháp dân số già?

Hãy cho biết trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào có biểu hiện ở bảng 48.2

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy cho biết trong 3 dạng tháp trên, dạng tháp nào có biểu hiện ở bảng 48.2

Biểu hiện

Dạng tháp a

Dạng tháp b

Dạng tháp c

Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều

 

 

 

Nước có người tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp)

 

 

 

Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao

 

 

 

Nước có tỉ lệ dân số già nhiều

 

 

 

Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển)

 

 

 

Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định)

 

 

 

 - Hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có tháp dân số già?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của quần thể người

Lời giải chi tiết

Bảng 48.2 Các biểu hiện ở 3 tháp tuổi

Biểu hiện

Dạng tháp a

Dạng tháp b

Dạng tháp c

Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều

x

x

 

Nước có người tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp)

x

 

 

Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao

x

x

 

Nước có tỉ lệ dân số già nhiều

 

 

x

Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển)

x

x

 

Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định)

 

 

x

- Một nước có dạng tháp dân số trẻ là nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều và tỉ lệ tử vong cao ở người trẻ tuổi; tỉ lệ tăng trưởng dân số cao.

- Nước có dạng tháp dân số già có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm ít, tỉ lệ người già nhiều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close