Trong những đặc điểm dưới đây ( bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vậ

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Bảng 48.1. Đặc điểm có ở quần thể người và quần thể sinh vật khác. 

Đặc điểm

Quần thể người (Có/ không)

Quần thể sinh vật (Có/ không)

Giới tính

 

 

Lứa tuổi

 

 

Mật độ

 

 

Sinh sản

 

 

Tử vong

 

 

Pháp luật

 

 

Kinh tế

 

 

Hôn nhân

 

 

Giáo dục

 

 

Văn hóa

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác

Lời giải chi tiết

Bảng 48.1. Đặc điểm có ở quần thể người và quần thể sinh vật khác. 

Đặc điểm

Quần thể người (Có/không)

Quần thể sinh vật (Có/không)

Giới tính

Lứa tuổi

Mật độ

Sinh sản

Tử vong

Pháp luật

Không

Kinh tế

Không

Hôn nhân

Không

Giáo dục

Không

Văn hóa

Không

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close