Quảng cáo
 • Vai trò của chọn lọc trong chọn giống

  Trong quá trình lai tạo giống và chọn giống đột biến, nhiều biến dị tổ hợp, đột biến cần được đánh giá, chọn lọc qua nhiều thế hệ thì mới hi vọng trờ thành giống tốt, đáp ứng được yêu cầu cùa người sản xuất và tiêu dùng.

  Xem chi tiết
 • Chọn lọc cá thể

  Chọn lọc cá thể phối hợp được việc chọn lọc dựa trên kiểu hình với việc kiểm tra kiểu gen, đạt kết quà nhanh nhưng đòi hỏi theo dõi công phu và chặt chẽ.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Chọn lọc hàng loạt

  Nếu vật liệu (giống) khởi đầu có chất lượng quá thấp hay thoái hoá nghiêm trọng về năng suất và chất lượng, chọn lọc lần 1 chưa đạt yêu cầu thi tiếp tục chọn lọc lán 2 hoặc lần 3, 4... cho đến khi đạt yêu cầu.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi lý thuyết 1 trang 106 SGK Sinh học 9

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Sinh học 9.

  Xem lời giải
 • Bài 1, trang 107, SGK Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 107 SGK Sinh học 9. Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lẩn được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hạp với loại đối tượng nào?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 107 SGK Sinh học 9

  Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào?

  Xem lời giải