Hãy trả lời các câu hỏi sau: Chọn lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống khác nhau như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Chọn lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống khác nhau như thế nào?

- Có hai giống lúa thuần chủng tạo ra đã lâu: giống lúa A bắt đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng, giống lúa B có sai khác rõ rệt giữa các cá thể về hai tính trạng nói trên. Em sử dụng phương pháp và hình thức chọn lọc nào để khôi phục lại 2 đặc điểm tốt ban đầu của hai giống nói trên? Cách tiến hành trên từng giống như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chọn lọc hàng loạt

Lời giải chi tiết

Giống nhau:

- Chọn lọc hàng loạt 1 lần và chọn lọc hàng loạt hai lần đều chọn lọc dựa vào đặc điểm kiểu hình 

- Chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần đều tiến hành theo các bước sau:

+ Gieo trồng giống khởi đầu để chọn lọc ra các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc

+ Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung và làm giống cho vụ sau

+ So sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu => đánh giá chất lượng của giống chọc lọc hàng loạt

Khác nhau:

     Chọn lọc hàng loạt 1 lần

Chọn lọc hàng loạt hai lần

Chỉ tiến hành chọn lọc trên giống khởi đầu 1 lần ở năm I

Tiến hành chọn lọc hàng loạt hai lần trên giống khởi đầu và giống chọn lọc một lần ở năm II

So sánh chất lượng giống chọn lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu ở năm II

So sánh chất lượng giống chọn lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu ở năm III

Áp dụng với những giống cây trồng mà giống khởi đầu  bắt đầu giảm độ đồng đều về các tính trạng 

Áp dụng với những giống khởi đầu bị thoái hóa nghiêm trọng về năng suất và chất lượng

Phương pháp tiến hành chọn lọc trên hai giống lúa: 

+ Giống lúa A chỉ mới bắt đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng nên ta tiến hành phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần

+ Giống lúa B có sự sai khác rõ rệt giữa các cá thể về hai tính trạng => giống lúa B bị thoái hóa nghiêm trọng nên ta áp dụng biện pháp chọn lọc hàng loạt hai lần hoặc nhiều lần

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close