Quan sát hình 23.1 và cho biết: Quả của 12 kiểu cây dị bội ( 2n+1 ) khác nhau về kích thước, hình dạng và khác với quả ở cây lưỡng bội bình thường như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 23.1 và cho biết: Quả của 12 kiểu cây dị bội (2n+1) khác nhau về kích thước, hình dạng và khác với quả ở cây lưỡng bội bình thường như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Thể dị bội

Lời giải chi tiết

Quả của các cá thể dị bội (2n+1) khác nhau và khác với quả của cây lưỡng bội về kích thước (to hơn hoặc nhỏ hơn), hình dạng (tròn hoặc bầu dục), về độ dài của gai (dài hơn hoặc ngắn hơn), về số lượng gai (nhiều hơn hoặc ít hơn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài