Quan sát hình 23.2 và giải thích sự hình thành các cá thể dị bội ( 2n+1) và ( 2n-1) NST

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 23.2 và giải thích sự hình thành các cá thể dị bội (2n+1) và (2n-1) NST

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự phát sinh thể dị bội

Lời giải chi tiết

Quá trình giảm phân bị rối loạn dẫn đến 1 cặp NST không phân li trong giảm phân → Quá trình giảm phân tạo ra một giao tử có cả 2 NST của một cặp (n+1), và một giao tử không mang NST nào của cặp đó (n-1).

+ Giao tử không mang NST của cặp đó (n-1) kết hợp với giao tử bình thường (n) sẽ cho hợp tử thiếu 1 NST (thể dị bội 2n - 1)

+ Giao tử có cả 2 NST của một cặp (n+1) kết hợp với giao tử bình thường (n) sẽ cho hợp tử thừa 1 NST (thể dị bội 2n+1)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close