Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10. Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:

∀n ∈ Z : n + 1 > n

Mệnh đề này đúng hay sai ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Với mọi n thuộc tập số nguyên, n + 1 lớn hơn n

Mệnh đề này đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài