Câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:...

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:

d1: x – 2y = 0;

d2: x = 2;

d3: y + 1 = 0;

\({d_4}:\,{x \over 8} + {y \over 4} = 1\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \({d_1}\) đi qua các điểm \(\left( {0;0} \right)\) và \(\left( {2;1} \right)\).

Đường thẳng \({d_2}\) đi qua các điểm \(\left( {2;0} \right)\) và song song với trục \(Oy\).

Đường thẳng \({d_3}\) đi qua điểm \(\left( {0;-1} \right)\) và song song trục \(Ox\).

Đường thẳng \({d_4}\) đi qua hai điểm \(\left( {8;0} \right)\) và \(\left( {0;4} \right)\).

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close