Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10. Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau. Hãy phát biểu các mệnh đề Q ⇒ P tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

LG a

Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân.

Lời giải chi tiết:

P: "ABC là một tam giác đều"

Q: "ABC là một tam giác cân"

Khi đó, Q ⇒ P là mệnh đề:

"Nếu ABC là một tam giác cân thì ABC là tam giác đều"

Đây là mệnh đề sai.

LG b

Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân và có một góc bằng \(60^0\)

Lời giải chi tiết:

P: "ABC là một tam giác đều"

Q: "ABC là một tam giác cân và có một góc bằng \(60^0\)"

Khi đó, Q ⇒ P là mệnh đề:

"Nếu ABC là một tam giác cân và có một góc bằng \(60^0\) thì ABC là một tam giác đều".

Đây là mệnh đề đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài