Câu hỏi 6 trang 148 SGK Đại số 10

Tính...

Quảng cáo

Đề bài

Tính: \(\displaystyle \cos {{ - 11\pi } \over 4};\,\tan {{31\pi } \over 6};\,\sin ( - {1380^0})\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\cos \left( { - \frac{{11\pi }}{4}} \right) = \cos \frac{{11\pi }}{4}\\
= \cos \left( {2\pi + \frac{{3\pi }}{4}} \right) = \cos \frac{{3\pi }}{4}\\
= \cos \left( {\pi - \frac{\pi }{4}} \right) = - \cos \frac{\pi }{4}\\
= - \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
\tan \frac{{31\pi }}{6} = \tan \left( {5\pi + \frac{\pi }{6}} \right) = \tan \frac{\pi }{6}\\
 = \frac{1}{{\sqrt 3 }}= \frac{{\sqrt 3 }}{3}\\
\sin \left( { - {{1380}^0}} \right) = - \sin {1380^0}\\
= - \sin \left( {{{4.360}^0} - {{60}^0}} \right)\\
= - \sin \left( { - {{60}^0}} \right) = - \left( { - \sin {{60}^0}} \right)\\
= \sin {60^0}\\
= \frac{{\sqrt 3 }}{2}
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close