Câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10

Tìm sai lầm trong phép biến đổi sau...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm sai lầm trong phép biến đổi sau:

\(\eqalign{
& x + {1 \over {x - 1}} = {1 \over {x - 1}} + 1 \cr
& \Leftrightarrow x + {1 \over {x - 1}} - {1 \over {x - 1}} = {1 \over {x - 1}} + 1 - {1 \over {x - 1}} \cr
& \Leftrightarrow x = 1 \cr} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét điều kiện xác định của phương trình đầu và cuối rồi suy ra sai lầm.

Lời giải chi tiết

Phép biến đổi đầu tiên không tương đương do biểu thức \({1 \over {x - 1}}\) chưa có điều kiện xác định (chỉ được dùng dấu suy ra trong phép biến đổi này)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài