Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 10

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó....

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý sin \(\frac{a}{{\sin A}} = \frac{b}{{\sin B}} = \frac{c}{{\sin C}} = 2R\)

Lời giải chi tiết

Theo định lí sin ta có:

\({a \over {\sin A}} = 2R \Rightarrow R = {a \over {2\sin A}}\)

Tam giác ABC đều nên A = 600

\(\eqalign{
& \Rightarrow \sin A = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr
& \Rightarrow R = {a \over {2\sin A}} = {a \over {2.{{\sqrt 3 } \over 2}}} = {a \over {\sqrt 3 }} \cr} \)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close