Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10

Cho đường thẳng Δ có phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng Δ có phương trình:

\(\left\{ \matrix{
x = - 5 + 2t \hfill \cr
y = 4 + 3t \hfill \cr} \right.\)

Và vecto \(\overrightarrow n \, = \,(3;\, - 2)\)

Hãy chứng tỏ vecto \(\overrightarrow n \) vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vectơ chỉ phương của Δ là: \(\overrightarrow u \, = \,(2;\, 3)\)

\(\overrightarrow n \,.\,\overrightarrow u  = 3.2\, + \,( - 2).3 = 6 - 6 = 0\)

Vậy vecto \(\overrightarrow n \) vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close