Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10

Hãy chứng minh nhận xét trên....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh nhận xét trên.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chọn : 

\(\left\{ \matrix{
N(0;\,{{ - c} \over b}) \in \Delta \hfill \cr
M({{ - c} \over a};\,0)\, \in \Delta  \hfill \cr} \right.\)

\( \Rightarrow \overrightarrow {MN}  = \,({c \over a};\,{{ - c} \over b})\)

Ta thấy: \(\overrightarrow n \,.\,\overrightarrow {MN} \) \(=a.\dfrac{c}{a} + b.\left( { - \dfrac{c}{b}} \right) = c - c = 0\)

Vậy \(\overrightarrow n  = \,(a,\,b)\) là vecto pháp tuyến của đường thẳng

\(\overrightarrow n \,.\,\overrightarrow u \, = a.b - b.a = 0 \Rightarrow \overrightarrow u ( - b;\,a)\) là vecto chỉ phương của đường thẳng.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close