Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10. Hãy phủ định các mệnh đề sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phủ định các mệnh đề sau:

P: “ π là một số hữu tỉ”;

Q: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của chúng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Mệnh đề phủ định của P là \(\overline P \): “ π không là một số hữu tỉ”;

Mệnh đề P: là mệnh đề sai, \(\overline P \) là mệnh đề đúng.

Mệnh đề phủ định của Q là \(\overline Q\): “Tổng hai cạnh của một tam giác không lớn hơn cạnh thứ ba”.

Mệnh đề Q: là mệnh đề đúng, \(\overline Q \) là mệnh đề sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài