Trả lời câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Từ các mệnh đề: P: “Gió mùa Đông Bắc về” Q: “Trời trở lạnh” Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q

Quảng cáo

Đề bài

Từ các mệnh đề:

P: “Gió mùa Đông Bắc về”

Q: “Trời trở lạnh”

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

P ⇒ Q: “ nếu gió mùa Đông Bắc về thì trời trở lạnh.”

Loigiaihay.com

 

>> Xem thêm

Quảng cáo
close