Trả lời câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Với \(m,n \in N^*\) ta có các tính chất sau đây:

a. Các tính chất về đẳng thức

\(1.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {a^m}.{a^n} = {a^{m + n}} \\ 2.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}(m \ge n) \\3.{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}} \\4.{\left( {\frac{a}{b}} \right)^m} = \frac{{{a^m}}}{{{b^m}}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (b \ne 0) \\5.{\mkern 1mu} {(ab)^m} = {a^m}.{b^n}\)

b. Các tính chất về bất đẳng thức

Với \(a > 1\) thì \(a^m> a^n⇔ m > n\).

Với \(0 < a < 1\) thì \(a^m> a^n⇔ m < n\).

Với \(0 < a < b\) thì \(a^m> b^m\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

close