Câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: A...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: A = { x ∈ R | x2 + x + 1 = 0}

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\Delta  = {1^2} - 4.1.1 =  - 3 < 0\) nên pt đã cho vô nghiệm.

Do phương trình x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm nên tập hợp A không có phần tử nào

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Tập hợp
Gửi bài