Câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng a < b ⇔ a – b < 0....

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng \(a < b ⇔ a – b < 0.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng cả hai vế với \(-b\) suy ra điều phải chứng minh.

Lời giải chi tiết

\(a < b ⇔ a + (-b) < b +(-b) \) \(⇔ a - b < 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Bất đẳng thức
Gửi bài