Trả lời câu hỏi 3 trang 58 SGK Giải tích 12

Tính đạo hàm của hàm số....

Quảng cáo

Đề bài

Tính đạo hàm của hàm số: \(y = {(3{x^2} - 1)^{( - \sqrt 2 )}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức đạo hàm \(\left( {{u^\alpha }} \right)' = \alpha {u^{\alpha  - 1}}.u'\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& y' = \left[ {{{(3{x^2} - 1)}^{( - \sqrt 2 )}}} \right]' \cr
& = - \sqrt 2 {(3{x^2} - 1)^{( - \sqrt 2 - 1)}}.(3{x^2} - 1)' \cr
& = - \sqrt 2 {(3{x^2} - 1)^{( - \sqrt 2 - 1)}}.6x \cr
& = - 6 \sqrt 2 x{(3{x^2} - 1)^{( - \sqrt 2 - 1)}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close