Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Tìm số đo của các góc lượng giác (OA, OE) và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm chính giữa của cung(A'B'), sđ cung AP = 1/3 sđ cung AB)...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số đo của các góc lượng giác (OA, OE) và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm chính giữa của cung(A'B'), sđ cung AP = 1/3 sđ cung AB). Viết số đo này theo đơn vị radian và theo đơn vị độ.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \(sd\left( {OA,OE} \right) = sdAE\) \( = 2\pi  + \pi  + \dfrac{\pi }{4} = \dfrac{{13\pi }}{4}\)

Đổi ra độ: \(\dfrac{{13\pi }}{4}\left( {rad} \right) = \dfrac{{13\pi }}{4}.\dfrac{{{{180}^0}}}{\pi } = {585^0}\)

\(sd\left( {OA,OP} \right)\)\( = sdAP = sdAA' + sdA'B + sdBP\)  \( =  - \pi  - \dfrac{\pi }{2} - \dfrac{\pi }{3} =  - \dfrac{{11\pi }}{6}\)

Đổi ra độ: \( - \dfrac{{11\pi }}{6}\left( {rad} \right) =  - \dfrac{{11\pi }}{6}.\dfrac{{{{180}^0}}}{\pi } =  - {330^0}\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close