Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương?

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ?

Quảng cáo

Đề bài

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 102 để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

* Nhận xét:

- Quy mô: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương diễn ra sôi nổi ở cả 3 nước.

- Hình thức: được tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú

- Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân

- Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng.

- Bước đầu có sự liên minh chống đế quốc của 3 nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close