Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 40 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 40 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là "chủ nghĩa đế quốc thực dân".

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close