Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10

Hãy tìm một điểm có tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm một điểm có tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số:

\(\left\{ \matrix{
x = 5 - 6t \hfill \cr
y = 2 + 8t \hfill \cr} \right.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Một điểm thuộc đường thẳng là (5; 2)

 

Một vecto chỉ phương là \(\overrightarrow u \,( - 6;\,8)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close