Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10

Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow u \, = \,(-1;\,\sqrt 3 )\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương \(\displaystyle \overrightarrow u \, = \,(-1;\,\sqrt 3 )\)

\(\displaystyle k = {{{u_2}} \over {{u_1}}} = {{\sqrt 3 } \over { - 1}} =  - \sqrt 3 \)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close