Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11. Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vecto v.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Lấy 2 điểm A và B thuộc đường thẳng d

Lần lượt thực hiện phép tịnh tiến A, B theo vecto \(\overrightarrow v \) ta được 2 điểm A’ và B’

Đường thẳng đi qua 2 điểm A’ và B’ là đường thẳng d’ hay d’ là ảnh của đường thẳng d.

Cách khác:

Do ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến là đường thẳng song song hoặc trùng với nó nên ta có thể xác định ảnh như sau:

- Lấy một điểm A bất kì thuộc d.

- Tìm ảnh A' của A qua phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v \).

- Nếu A' không thuộc d thì qua A' kẻ đường thẳng song song với d ta được đường thẳng cần tìm.

- Nếu A' thuộc d thì ảnh cần tìm chính là đường thẳng d.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Phép tịnh tiến
list
close
Gửi bài Gửi bài