Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

VD về câu là mệnh đề:

5 là số nguyên tố

Sắt là kim loại.

VD về câu không phải là mệnh đề:

Hôm nay là thứ mấy?

Trời đẹp quá!

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài