Trả lời câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Xét câu “x > 3”. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Quảng cáo

Đề bài

Xét câu “x > 3”. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+) Với x = 5, mệnh đề nhận được là "5>3" là mệnh đề đúng.

+) Với x =1, mệnh đề nhận được là "1>3" là mệnh đề sai.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close