Câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10

Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại \(x = 2001; 2004; 1999\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng đã cho, tìm đúng cột ứng với giá trị \(x\), từ đó suy ra giá trị của hàm số.

Lời giải chi tiết

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Chú ý:

Cách nhìn bảng suy ra kết quả như sau:

Với x = 2001 thì nhìn hàng "Năm", tìm đến số 2001 và nhìn xuống sẽ thấy giá trị tương ứng là thu nhập bình quân đầu người (TNBQĐN) bằng 375.

Tương tự với hai giá trị còn lại.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close